laupäev, 25. oktoober 2014

Mõistete hierarhia

Ülesanne nr 2 Taimesüstemaatika

 Liik on mingite oluliste tunnuste poolest sarnaste isendite grupp, ning taimesüstemaatika põhiühik. Hübriid on saadud kahe või enama loodusliku liigi ristumisel ilma inimese vahelesegamiseta.
Näide Unimagun Papaver somniferum

 
Süstemaatika (kreeka sõnast συστηματικός (systēmatikos)) on valdkond, mis tegeleb objektide liigitamisega või kategoriseerimisega ühiste tunnuste alusel. Bioloogiline süstemaatika   tegeleb  seega elusorganismide klassifitseerimisega, st.
üksikorganismide
ühendamisega  teatud  kindlate tunnuste  alusel rühmadeks. Saadud süsteem on klassifikatsioon. Saadud rühmi on  omakorda võimalik paigutada hierarhilisse süsteemi e süstematiseerida. (M.Leht, EMÜ)
Foto pärineb:http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=971

Rahvapärimusi uurides selgub, et mooni liike meil vanasti ei eristatud, tunti vaid aia- ja põllumoone. Punaste magunate puhul on kasutusel olnud kukelotid, kuke-eldad ja tulililled. Mahlakamaid Gustav Vilbaste korjatud nimesid unimagunale on punane vupsakas ja litamoon.

Loe rohkem ahvatlevate moonide kohta: http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?artikkel=349